Działania spółki w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo
Mając na uwadze panującą sytuację związaną z pandemią informujemy, iż nasza spółka pracuje i działa choć w zmienionej nieco formie związanej z bezpieczeństwem naszych pracowników i klientów. Wprowadziliśmy zmianę organizacji pracy części naszych pracowników, polegające na tym iż część pracowników biura pracuje zdalnie, wizyty z klientami staramy się realizować zdalnie lub jeśli jest taka potrzeba bez fizycznego kontaktu ( brak powitań uściskiem dłoni, bezpieczna odległość), rozmowy bezpośrednie na odległości min 1,5 m.
Nasze prace montażowe przebiegają bez zakłóceń zgodnie z zaplanowanym harmonogramem małymi ekipami, które również nie mają kontaktu bezpośredniego z inwestorami.
W związku z dynamiczną sytuacją istnieje ryzyko przesunięcia terminów realizacji zobowiązań z przyczyn niezależnych od nas. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, będziemy o tym informować na bieżąco.